Danish Auxiliary Troops 1689-1709

Table of Contents

A. Danish Auxiliary Troops in English Service 1689-1697

B. Danish Auxiliary Troops 1692-1699

C. Royal Danois 1690-1698

D. Danish Auxiliary Troops 1701-1709

 

Return to Bibliographies Table of Content

 

 

A. Danish Auxiliary Troops in English Service 1689-1697

Books, Pieces and Manuscripts

Copia af en Skrifuelse fra Belfast udi Irland det den 25.May (1690(, indeholdendis de Kgl.
Danske Auxiliar-Troppers Tog oc Forrætning, siden de der i Riget ankom. (U.st., u.å.) 2 bl.

+ Jahn, J.H.F.: De danske Auxiljærtropper. 1.Afd.: Corpset i engelsk Tjeneste 1689-1697.
(K. 1840) VI + 188 s.

+ Vaupell, Otto: Danske Hjælpetropper i engelsk Tjeneste 1689-98.
(= Sm. forf.'s "Den dansk-norske Hærs Historie...", K. 1872, bd. I, p.234-239).

+ Barstad, H.J.: Om Nordmænds Deltagelse i det danske Hjælpekorps i Irland og Flandern
1689-1697. (Oslo 1928) 78 s.

+ Søegaard, Th.: Auxiliartropperne. (Det Jydsk-Wedelske Regiments Deltagelse). Bidrag til
12.Bataillons Historie. (K. 1864) 28 s.

+ Danaher, K. og J.G.. Simms: The Danish Force in Ireland 1690-1691. (Dublin 1962) 169 5., ill.,
kort, bilag og biografier.

Articles

+ Holm, E.: Om danske og norske indfødte Soldater som Hjælpetropper i fremmed Krigstjeneste
under Kristian V og Frederik IV. (Hist.T.5.R.V, 1885, p. 256-278).

+ Vig, P.S.: Nogle engelske Meddelelser om danske Soldater i England 1689. (Pers.T.4.R.VI, 1903,
p. 173-175).

A.V.A.: Regimentets Historie. Det danske hjælpekorps i England.
(Prinsens Livregiments Soldaterforenings blad 1970,nr. 3, p. 1-2).

A.V.A.: Regimentets Historie. Det danske hjælpekorps deltagelse i krigen i Flandern 1692-
1697. (Prinsens Livregiments Soldaterforenings blad 1970, nr. 5, p. 2).

Schreiben des Herzogs Friedrich IV zu Schleswig-Holstein an dem General-Lieutenant v. Oher,
welcher die Holsteinischen Truppen im Lager bei Brüssel 1697 commandirte. Mitgetheilt von
J.v.Schröder. (Jahrb.f.d.Landesk.IV, 1861, p.119-120).

Top

 

 

B. Danish Auxiliary Troops 1692-1699

Articles

+ Jahn, J.H.F.: De danske Auxiliærtropper (i Ungarn og Polen, 1692-99).
(Milit. Repertorium 2.R.I, 1843, p. 273-320).

Top

 

 

C. Royal Danois 1690-1698

Articles

+ Tuxen, A.: Royal Danois Ludvig XIV’s dansk-norske Regiment 1690-1698.
(MIT 1888, p. 305-404).

+ Tuxen, A.: Danske og norske Officerer i Royal Danois 1690-1698.
(Pers.T.7.R.VI, 1921, p. 67-76).

Top

 

 

D. Danish Auxiliary Troops 1701-1709

Books, pieces and manuscripts

+ Jahn, J.H.F.: De danske Auxiljærtropper. 2.Afd.: Tropperne i den spanske Successionskrig.
(K. 1841) IV + 298 s., kort og bilag.

Danske Infanteri-Regiments Oprettelse og Deltagelse i den spanske Arvefelgekrig 1703-1709.
(U.st., u.å.) maskinskr. ms. HA.

+ Vaupell, Otto: De danske Lejetropper i den spanske Arvefølgekrig.
(= Sm. forf.s Den dansk-norske Hærs Historie. ." K. 1872, bd. I, p. 310-331 ,ill.)

+           Rockstroh, K.C.: Et dansk Korps' Historie 1701-1709; i Italien 1701-03, i Ungarn 1704-09.
Efter utrykte Kilder. (K. 1895) (6) , 216 s., reg.

+ Wörishöffer, C.: Et dansk Troppekorps i den polske Tronfølgekrig
(U.st. , u.å.) , håndskr. ms. i HA, 40 5. + bilag + kort.

Articles

+ Frantzen, Johan Adolph: Nøjagtig Efterretning om Bataillen ved Höchstädt den 13.Augusti
1704, og de Danskes Forhold ved samme. (= Sm. forf.'s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes
og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 67-90).

+ Jahn, (F.H.): Slaget ved Höchstedt, 13.Aug.1704. Et Bidrag til Auxiljærtroppernes Historie. (Nyt
Mag.f.milit.Videnskabelighed I, 1828, p. 1-59).

Forchhammer, Joh.: Det danske Hjælpekorps i østerrigsk Tjeneste fra 1704-1709 og Rejsningen i
Ungarn. (Hist.T. 5.R.II, 1880, p. 102-165).

+ Munthe af Morgenstierne, 0. von: De danske Auxihærtroppers Tab af faldne
Officerer i Slaget ved Höchstedt den 13. August 1704. (Pers.T. 9.R.IIJ, 1931, p. 196-199).

A.V.A.: Regimentets Historie. Det gottorpake spørgsmål. Regimentets deltagelse i "Den spanske
Arvefølgekrig". (Prinsens Livregiments Soldaterforenings blad 1970, nr. 6, p. 1-2).

+ Frantzen, Johan Adolph: De spanske Troppers Tieneste ved Angrebet imod Franzoserne udi deres
Linierved Löwen i Brabandt, den 16.Julji 1705. (= Sm. forf.'s "Gienlyd af Danske og Norske
Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 91-101).

+ Frantzen, Johan Adolph: Fortælling om den seirrige Bataille ved Ramillies, d. 23 Maji 1706,
hvorudi de Danske tilskrives den største Deel. (= Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske
Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 102-126).

+ Frantzen, Johan Adolph: De Danskes Feldttoge i Nederlandene udi Aarene 1707 og 1708, samt
Beretning om Slaget ved Oudenarde d. 11.Julii 1708, og hvad siden tildrog sig. (= Sm. forf.'s
"Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p.
127-140).

+ Frantzen, Johan Adolph: Hvad der blev foretaget i Nederlandene Aaret 1709, og Beretning om
Bataillen ved Malplaguet, som holdtes d. 11.Septem. samme Aar. (= Sm. forf.s "Gienlyd af
Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 141-154.

+ Scheunchen, Helge: De danske lejetropper i den spanske arvefølgekrig 1701-1713.
(Chakoten, 18.årg. nr. 1, p. 2-19, ill.).

Top

www.000webhost.com