Abbreviations

Aarb.: .......................Årbog, årbøger
Danske Sml.:..............Danske Samlinger
DAT:.........................Dansk Artilleri-Tidsskrift
Ill. Tid.:......................Illustreret Tidende
K.:.............................København (Copenhagen)
KKAT:......................Kungliga Krigsvetenskaps-Akademiens Tidskrift
Kria.:.........................Kristiana (Oslo)
Krigshist. T.:..............Krigshistorisk Tidsskrift
Ma.B.:...................... Marinens Bibliotek
Mag.:.........................Magasin, Magazin
Mag.f.mil.Vidensk.:....Magazin for militair Videnskabelighed
Milit.Tid.:...................Militær Tidende
MT og MIT:..............Militært Tidsskrift
Mitth.:........................Mittheilungen
NMT:........................Norsk Militært Tidsskrift
Sm. forf.s:..................Same author’s
Sml.t.jysk Hist.:..........Samlinger til jysk Historie og Topografi
SMT:.........................Svenskt Militärt Tidskrift
T.:..............................Tidsskrift
U.st.:..........................Uden stedsangivelse (without place of publication)
U.å.:...........................Uden årstal (without date of publication)
z.f.S-H-L Geschichte:.Zeitschrift für Schleswig-Holstein-Laueburgische Geschichte
Zeit.:..........................Zeitung

Return to Bibliographies Table of Content

www.000webhost.com